Title: Arabian Night
  Artist Name: Fan Xiao QIng
  Game: Crazy Fairies
  Software: Photoshop